ห้องพัก

เช็คอิน / 15:00 - 22:00 น
เช็คเอาท์ / ถึง 10:00 น

* บัตรเครดิตจะใช้เพื่อการรับประกันเท่านั้น เมื่อชำระเงินค่าที่พักจะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น (เป็นเงินเยนญี่ปุ่น)

* เรามีบริการรับส่งฟรีจากสถานีรถไฟ หากต้องการใช้บริการรถรับส่งโปรดทำการสำรองห้องพักเมื่อทำการจองห้องพัก

* กรุณาระบุจำนวนและอายุของเด็กที่เข้าพักในห้องพักในกล่องคำขอพิเศษในขณะทำการจองห้องพัก

* ไม่มีร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้เคียง